ครุฑ และ นาค, มณีนาคสวาท มรกตนาคสวาท ครุธิกานต์ (ครุฑธิการ)

Advertisements