เปลี่ยนโลโก้ (หรือปิด)

[Windows install]

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.ini

[Windows portable]

..\App\libreoffice\program\soffice.ini

[Linux]

gksu gedit /etc/openoffice/sofficerc

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว ให้ดูบรรทัด Logo = 1 เปลี่ยนเป็น Logo = 0

หรือถ้าจะเปลี่ยนรูป ก็เปลี่ยนสีหรือตำแหน่งในไฟล์นี้ แล้วก็เปลี่ยนรูป intro.png เป็นรูปที่เราต้องการ

 

* * * * * * * * * *

ค้นหา และ แทนที่ด้วย regular expression

http://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/OOo3_User_Guides/Writer_Guide/Finding_and_replacing

 

Advertisements