แบบง่าย คือ ตั้งค่าใน material ตรงพาเนล Shading >> Emit คือค่าความสว่าง ว่าจะให้เรืองแสงมากน้อยแค่ไหน

ตั้งค่าใน world เลือกติ๊กถูกที่พาเนล Indirect Lighting และที่พาเนล gather จากเดิม Raytrace เปลี่ยนเป็น Approximate

Advertisements