สูตรน้ำสลัดไขมันต่ำ

ใส่ความเห็น

Advertisements

CAD/CAM Opensource

ใส่ความเห็น

โปรแกรมเขียนแบบ CAD/CAM แบบ Open source

Blender: Particle animation follow path

ใส่ความเห็น

Particle animation follow path

เพิ่มเติม

Blender: เรนเดอร์ภาพแบบการ์ตูน animation

ใส่ความเห็น

ที่ material ตรงส่วนของ Diffuse และ Specular ให้เลือกประเภทของวัตถุเป็นแบบ Toon

ที่การตั้งค่า render ที่พาเนล Post Processing เลือกติ๊กถูกที่ Edge เพื่อให้มีการเรนเดอร์ที่ขอบของวัตถุด้วย จะได้เหมือนเส้นรอบตัวการ์ตูน, ค่า Threshold คือ ค่าความละเอียดที่จะให้วาดเส้นขอบซอกซอนเข้าไปแค่ไหน ปกติก็ราวๆ 10-30, เลือกสีของเส้นขอบ

Blender: ทำวัตถุเรืองแสง

ใส่ความเห็น

แบบง่าย คือ ตั้งค่าใน material ตรงพาเนล Shading >> Emit คือค่าความสว่าง ว่าจะให้เรืองแสงมากน้อยแค่ไหน

ตั้งค่าใน world เลือกติ๊กถูกที่พาเนล Indirect Lighting และที่พาเนล gather จากเดิม Raytrace เปลี่ยนเป็น Approximate