การตั้งค่าหน่วยวัด และแสดงขนาดของวัตถุใน Blender

ในการทำงานบางอย่าง เราต้องการระบุหน่วยวัดที่แน่นอน เช่น แปลนอาคาร และให้แสดงขนาดของแต่ละด้าน เพื่อความแม่นยำในการแก้ไข ทำได้ดังนี้

[การตั้งค่าหน่วยวัด]

ตั้งค่าหน่วยวัดใน Blender

ใน Object Mode ตามปกติ ที่แผงด้านขวามือให้เราเลือกไปที่ Scene

ที่กลุ่ม Units ปกติจะถูกเลือกเป็น None ก็ให้เปลี่ยนเป็น Metric

การตั้งค่าหน่วยวัดนั้น อีกกรณีที่ใช้บ่อยๆ คือการ import object จากโปรแกรมอื่นมา ถ้าต้องการให้ขนาดสัมพันธ์กับ scene ที่เราทำเอาไว้ใน Blender ก็จะต้องมาตั้งค่าก่อนเช่นกัน และถ้าหากว่าต้องการปรับสัดส่วนในตอน import เลยก็เลือกที่ scale ว่าต้องการสัดส่วนขนาดไหน

[แสดงขนาดของวัตถุ]

แสดงขนาดของวัตถุใน Blender

การแสดงหน่วยวัด (ขนาด) ของวัตถุนั้น ต้องเลือกแสดงกับวัตถุแต่ละชิ้น ไม่สามารถกำหนดทีเดียวแสดงทุกชิ้นได้ วิธีการคือ

  • เลือกวัตถุที่เราต้องการให้แสดงขนาด
  • เข้า Edit Mode (กด tab)
  • เรียก Numberic panet ด้วยการกด n หรือคลิก + ที่ด้านขวาจอ ก่อนแถบ properties panel
  • ที่กลุ่ม Mesh Display ลงมาด้านล่างๆ ที่ Numerics: จะเห็นตัวเลือก 3 ตัว
    • Edge Length แสดงความยาวของแต่ละด้าน
    • Face Angles แสดงองศาของแต่ละมุม
    • Face Area แสดงขนาดของพื้นที่ของแต่ละ face
Advertisements