การย้ายตำแหน่งของ keyframe ใน Blender

หลังจากที่ใส่ keyframe สำหรับทำ animation ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดอยากขยับ เช่นอยากแทรก animation บางส่วนลงไป โดยไม่กระทบส่วนอื่น จะเลื่อน keyframe จะทำยังไง

วิธีการคือ ปกติเราจะอยู่ในมุมมอง 3D View ก็ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ DopeSheet (ตำแหน่งการเปลี่ยนมุมมอง อยู่ที่ซ้ายล่างของหน้าต่าง) ก็จะเห็นตำแหน่ง keyframe แสดงอยู่บน timeline

เลือกจุดเหลืองที่เราต้องการ แล้วก็เลื่อนด้วยวิธีแบบ blender เช่น กด g –> x –> 50 ก็จะเป็นการย้าย keyframe ที่เราเลือก ไปทางขวา 50 frame

Advertisements