การทำ texture แบบโปร่งใสใน blender

[Web]

Transparent Textures

Alpha Transparent Texture basics in Blender 3D

[YouTube]

How to make alpha Textures in blender

Tip: Alpha Mapping

Blender 2.53 Alpha Tutorial – Images with Transparent Background

* * * * *

[ทำพื้นหลังเป็นภาพที่มีพื้นที่เจาะโปร่งใส แบบไม่ใช้ uv mapping]

 • มุมมอง 3D View เลือกการแสดงวัตถุจาก Solid เป็น Texture เพื่อเราจะได้เห็นภาพที่เราใช้ในหน้าต่างแก้ไขวัตถุ
 • สร้างวัตถุ plane (กด shift + a เลือก plane)
 • คลิกขวาที่ plane เพื่อเลือกวัตถุ
 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก material คลิกเลือก new
 • ที่กลุ่ม Specular ตรงส่วน Intensity ให้ตั้งเป็น 0 เพราะเราไม่ต้องการให้ส่วนโปร่งใสมันสะท้อนแสงออกมา
 • ที่กลุ่ม Transparency ให้ติ๊กถูก
 • ปรับค่า Alpha ให้เหลือ 0
 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก textures คลิกเลือก new
 • ช่อง Type: เปลี่ยนจาก Clouds เป็น Image or Movie
 • ที่กลุ่ม image เลือก open แล้วเลือกไฟล์ภาพที่เราทำพื้นหลังโปร่งใส ตั้งชื่อเป็น .png
 • ติ๊กถูกที่ตัวเลือก Premultiply เพื่อลบขอบขาวของรูปภาพ จะได้ไม่เป็นหยักๆ
 • ที่กลุ่ม Influence เลือกติ๊กถูกที่ตัวเลือก Alpha ตั้งค่าเป็น 1.000 ตามเริ่มต้น

ถ้าต้องการให้เงาของ plane มีรูปร่างตามรูปภาพที่เราเลือก ให้ไปคลิกวัตถุที่เงาของ plane ฉายลงไป

 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก material
 • ที่กลุ่ม Shadow เลือกติ๊กถูกที่ Receive Transparent

.

[ทำพื้นหลังเป็นภาพที่มีพื้นที่เจาะโปร่งใส แบบใช้ uv mapping]

 • มุมมอง 3D View เลือกการแสดงวัตถุจาก Solid เป็น Texture เพื่อเราจะได้เห็นภาพที่เราใช้ในหน้าต่างแก้ไขวัตถุ
 • สร้างวัตถุ plane (กด shift + a เลือก plane)
 • คลิกขวาที่ plane เพื่อเลือกวัตถุ
 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก material คลิกเลือก new
 • ที่กลุ่ม Specular ตรงส่วน Intensity ให้ตั้งเป็น 0 เพราะเราไม่ต้องการให้ส่วนโปร่งใสมันสะท้อนแสงออกมา
 • ที่กลุ่ม Transparency ให้ติ๊กถูก
 • ปรับค่า Alpha ให้เหลือ 0
 • ที่กลุ่ม Options ให้ติ๊กถูกที่ Face Textures และ Face Textures Alpha
 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก textures คลิกเลือก new
 • ช่อง Type: เปลี่ยนจาก Clouds เป็น Image or Movie
 • ที่กลุ่ม image เลือก open แล้วเลือกไฟล์ภาพที่เราทำพื้นหลังโปร่งใส ตั้งชื่อเป็น .png
 • ติ๊กถูกที่ตัวเลือก Premultiply เพื่อลบขอบขาวของรูปภาพ จะได้ไม่เป็นหยักๆ
 • ที่กลุ่ม Influence เลือกติ๊กถูกที่ตัวเลือก Alpha ตั้งค่าเป็น 1.000 ตามเริ่มต้น
 • ที่กลุ่ม Mapping ช่อง Coordinates: เปลี่ยนจาก Generated เป็น UV
 • ที่หน้าต่าง 3D View กดปุ่ม Tab เพื่อเปลี่ยนเป็น Edit Object Mode
 • ที่กลุ่ม UV Mapping: เลือก Unwrap แล้วเลือก Unwrap
 • เปลี่ยนหน้าต่างจาก 3D View เป็น UV/Image Editor
 • เมนู Image เลือก Open Image (Alt + o)
 • เลือกไฟล์ภาพที่เราทำพื้นหลังโปร่งใส ตั้งชื่อเป็น .png
 • ถ้ารูปภาพกับวัตถุ plane นั้นมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ปรับให้เท่ากัน
 • กลับมามุมมอง 3D View

ถ้าต้องการให้เงาของ plane มีรูปร่างตามรูปภาพที่เราเลือก ให้ไปคลิกวัตถุที่เงาของ plane ฉายลงไป

 • ไปที่ panel ด้านขวามือ เลือก material
 • ที่กลุ่ม Shadow เลือกติ๊กถูกที่ Receive Transparent

.

[เรื่องที่ยังค้าง รอหาข้อมูล]

ทำวัตถุแบบภาพมีส่วนที่เจาะให้โปร่งใส แล้วต้องการทำให้วัตถุนั้นมองทะลุได้ด้วย

.

* * * * *

Keyword:

Blender, Alpha Texture, Alpha Mapping

Advertisements