จะลงรอมใหม่ บันทึกรายชื่อแอพเก็บไว้ก่อน

 

Game
*****************
Angry Birds
Angry Birds Season
Angry Birds Rio
Angry Birds Space
Burn the Rope
Diamond Blast
Fruit Ninja
Fruit Slice
Jewels Star
เพิ่มเติม

Advertisements