ส่งข้อความเข้า Twitter, Facebook แบบตั้งเวลาล่วงหน้า ส่งได้หลาย account และตั้งเวลาเตือนได้ด้วย

โหลดที่

https://market.android.com/details?id=com.seesmic.ping

Advertisements