แม้ดาวเหนือก็ไม่ใช่ดาวดวงเดิม เพราะแกนโลกเอียง

http://mrvop.wordpress.com/2010/11/07/axis/

Advertisements