ประวัติแผ่นดินไหวขนาดกลาง (มากกว่า 5.0) ในไทยในรอบ 80 ปี

http://mrvop.wordpress.com/2011/07/14/m80thai/

Advertisements