กระจกเงา

เข้าห้องน้ำ

แท็กซี่มหาภัย

อุทาหรณ์คนชอบแกล้ง

เตือนใจพวกชอบแกล้งคน พึงสังวรณ์ไว้

Advertisements